The Washington Post se vrací do nedokonalé vědy o štěstí a nachází několik společných „pravidel“, která určují, jak ji nalézáme a vážíme si, mnoho z nich se týkalo rozhodnutí a nejistoty. Například řada experimentů ukázala, že lidé mají tendenci nadhodnocovat důsledky událostí a rozhodnutí na úkor:

Roztrhané mezi životní volby? Experimentální výsledky naznačují, že nejhorší možností je obvykle nerozhodnost - bez ohledu na to, co si lidé vyberou, je pravděpodobnější, že budou v pořádku s následky, než kdyby zůstali na plotě.

Studie uvedená v článku také zjistila, že ti, kteří si určitě vybrali bezplatnou položku, kterou si s sebou vezmou domů, skončili šťastnějšími svými výběry než ti, kterým byla poskytnuta možnost je vrátit později. Nutí mě dvakrát přemýšlet o některých mých návycích nákupu elektroniky. Foto: Pσrcelαΐηgΐrl °.

No tak, šťastná? Je to jednodušší, než se stalo [Washington Post]

Doporučujeme Redakce Choice